Цей курс створений для розширення знань у цій галузі студентів, які навчаються за спеціальністю "корекційна освіта".
Мета курсу: вивчення особливостей структури корекційно-реабілітаційних центрів; діяльності закладів такого типу в Україні; особливостей навчальної діяльності у корекційно-реабілітаційних центрах.
Об'єктом курсу є характеристика роботи корекційно-реабілітаційних служб.
Завдання курсу:
1) визначити суть роботи корекційно-реабілітаційних центрів, зокрема в Україні;
2) охарактеризувати закони, що стосуються діяльності корекційно-реабілітаційних центрів;
3) детально охарактеризувати навчальний процес у таких закладах.
-