Мета: здійснення впливу музикотерапії на дітей з ТПМ
Об'єкт дослідження:
музикотерапія
Предмет:
вплив методів музикотерапії на дітей з ТПМ
Цільова аудиторія:
курс призначений для спеціалістів