Мета курсу: виявити можливості позитивного впливу музикотерапевтичних занять на психіку дітей.

Завдання курсу:

  • Сформулювати загальну картину музикотерапії, як виду арт-терапії;
  • Показати правильне застосування музики та всі її сторони впливу на дітей, немовлят;
  • Виявити застосування музики у лікуванні, реабілітації, освіті і вихованні дітей;
  • Збагатити пізнавальну сферу та комунікативні навички дитини;
  • Виділити конкретні цілі позитивного впливу музикотерапії;
  • Сформувати у дітей вміння грати на елементарних музичних інструментах;

Цільова аудиторія: діти дошкільного віку, батьки, педагоги.

Очікувані результати: ми сподіваємось, що педагоги та батьки залучатимуть діток до музичної діяльності з використанням прийомів та методів музикотерапії, що сприятиме успішному розвитку творчої активності, самовдосконаленню, душевного та фізичного стану дитини.