Мета: показати, що за допомогою арт-терапії людина може не тільки самовиразитись, а й корегувати свої порушення.

Завдання:

  • ознайомити з арт-терапією її історією та видами;

  • навчити розвивати образне мислення;

  • ознайомити з завданнями арттерапії;
  • допогти підібрати певний вид арт-терапії до кожної з нозологій;

  • Користь арттерапії;

Цільова Аудиторія: студенти, викладачі, батьки.