Мета: ознайомити з методикою логоритмічної роботи і музично-ритмічного виховання, озброїти їх вміннями використовувати логопедичну ритміку в системі комплексних реабілітаційних методик.

Завдання:

  1. розкрити сутність історії розвитку поглядів на роль логоритміки у вихованні;
  2. ознайомити майбутніх фахівців та батьків з корекційно-розвивальними можливостями логоритмічної роботи та її використання у роботі з дітьми, які мають різні вади мовлення;
  3. акцентувати увагу на сучасних науково-практичних підходах щодо застосування логопедичної ритміки для дітей з вадами мовлення;
  4. показати найцікавіші та найефективніші вправи з логоритміки.

Цільова аудиторія - вихователі,логопеди,вчителі,студенти, батьки.

ЛОГОРИТМІКА