Мета: розробити напрями і зміст подолання порушень зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ дошкільного віку шляхом застосування казкотерапії.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
1. здійснити аналіз вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних літературних джерел з проблеми формування зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку;
2. виявити структурні компоненти мовлення й охарактеризувати їх особливості у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку;
3. розробити та експериментально перевірити застосування казкотерапії для роботи з дітьми дошкільного віку із ЗНМ;

Об’єкт дослідження: процес формування зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: подолання порушень зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ за допомогою казкотерапії.