Мета: вивчення понять "Правова поведінка" та "Юридична діяльність". Загальні ознаки поведінки, чинники психологічного характеру юридичної діяльності.

Завдання:
-засвоєння студентами основних теоретичних підходів щодо поведінки;
- формування у студентів використання набутих знань в майбутній професійній діяльності.

Цільова аудиторія: студенти та викладачі університетів, відвідувачі сайту.

Очікувані результати: читачі знають вивчений матеріал, розуміють, що таке психологічні аспекти понять "поведінка" і "діяльність", висловлюють власні міркування щодо прочитаного.