Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежної думки, людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Вона передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника.

Культура мови починається з самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується і розвивається там, де носіям національної літературної мови небайдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймається їхня мова в різних суспільних середовищах, а також у контексті інших мов.

Мова є основним засобом вираження думок людей. Порушення мовлення важливо діагностувати вчасно аби розпочати своєчасне лікування, щоб запобігти прогресуванню порушень, які потім все важче піддаються лікуванню.

Почати вивчати логопедію Вам допоможе даний курс, який розрахований для студентів, які навчаються за профілем «корекційна освіта» на дистанційному або денному навчанні.

Мета курсу - допомогти студентам у вивченні логопедії, а саме: ознайомити студентів з поняттям «логопедія», основними завданнями та принципами, навчити оперувати основними поняттями.

Завдання:

1. Ознайомити студентів з поняттям «логопедія»
2. Опрацювати основні завдання логопедії
3. Опанувати предмет та об'єкт логопедії.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:
- грамотно формулювати поняття та завдання логопедії;
- визначати об’єкт і предмет логопедії;
- вміти оперувати своїми знаннями.