Дизартрія – порушення вимовної сторони мовлення, яке виникає внаслідок органічного ураження центральної нервової системи.
Мета даної роботи: виявити особливості корекційної логопедичної роботи при  дизартрії.
Для реалізації мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:
1. Вивчення і аналіз теоретичних джерел з проблеми дизартрії у дітей
2. Вивчення основних напрямків корекції мови.
3. Визначення основних стадій корекційної логопедичної роботи при дизартрії.
Цільова аудиторія: діти з дизартричними порушеннями, а також логопеди, батьки, які беруть участь у цьому процесі.