.Даний курс створений для студентів, які навчаються за напрямом «корекційна освіта».
Мета курсу: ознайомити студентів з поняттям «логопсихологія» та основними поняттями, а також описати зв`язок логопсихології з іншими науками.
Завдання курсу:

  • ознайомлення з галуззю - логопсихологія;
  • з`ясувати основні поняття;
  • описати зв`язок логопсихології з іншими науками.

Після вивчення курсу, студенти будуть:

  • розуміти поняття "логопсихологія";
  • формулювати основні поняття;
  • пояснити зв`язок логопсихології з іншими науками.