Цей курс є провідною фаховою навчальною дисципліною, яку вивчають студенти Інституту корекційної педагогіки та психології.
Мета: озброїти студентів теоретичними знаннями і практичними навичками з даного курсу та уміннями застосовувати їх на практиці, студенти мають оволодіти міцними знаннями,уміннями та навичками виховання та перевиховання осіб з мовленнєвими порушеннями,а також попередження у них мовленнєвих порушень.
Завдання:
-студенти повинні мати міцні знання про мовленнєві порушення,володіти навичками діагностування та виправлення різних вад мовлення;
-мають навчитися методично правильно будувати заняття з дітьми, застосовувати різні прийоми корекції певної вади мовлення, виготовляти та використовувати посібники та необхідний дидактичний матеріал для логопедичної роботи;
-фахівець повинен оволодіти різними професійними уміннями: володіти методами диференційованої діагностики для визначення виду порушень.
Цільова аудиторія - студенти, а також батьки дітей з мовленнєвими порушеннями.