maliunok
Мета:
визначення сутності інклюзивної освіти; розкриття основних термінологічних понять у системі інклюзії.
Завдання:
викласти в курс якомога більше цікавої та корисної інформації по темі інклюзії.
Цільова аудиторія:
студенти та викладачі.
Очікувані результати:
знання основних положень інклюзивної освіти, принципів інклюзивного навчання, основних визначень, допомога студентам ти викладачам у швидкому та доступному пошуку потрібної інформації.